Senarai Kolej Vokasional

Senarai Kolej Vokasional / Sekolah Teknik

JOHOR

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Pemprosesan Kayu dan Kemasan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara 

Bakeri dan Pastri
Kosmetologi
Pengajian Awal Kanak-kanak
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Penyediaan & Pembuatan Makanan (HT-012-2:2012)
Perkhidmatan Estetik (MP-060-2:2013) 

Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Operasi Pembuatan Perabot (RB-050-2:2012)

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa (EE-320-2:2012)

Kosmetologi
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Seni Kulinari
Senibina Landskap

Teknologi Marin
Teknologi Pembuatan Bot

Kesetiausahaan Pentadbiran
Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa (EE-320-2:2012)

Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan

 1. Kejuruteraan Awam
 2. Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 3. Kejuruteraan Mekanikal
 4. Perdagangan
 5. Sains Pertanian

KEDAH

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian 

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web

Bakeri dan Pastri
Pelancongan
Pengurusan Perniagaan
Seni Kulinari
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan
Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik (EE-021-2:2012)
Pembinaan Bangunan Residensi (BC-030-3:2013)
Penyediaan & Pembuatan Makanan (HT-012-2:2012)

Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web

Bakeri dan Pastri
Kesetiausahaan Pentadbiran
Kosmetologi
Pengajian Awal Kanak-kanak
Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen

 1. Kejuruteraan Awam
 2. Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 3. Kejuruteraan Mekanikal
 4. Perdagangan
 5. Sains Pertanian

KELANTAN

Kosmetologi
Pengurusan Perniagaan
Seni Reka Fesyen
Teknologi Elektronik 

Multimedia Kreatif Animasi
Rekabentuk Grafik dan Media Cetak
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik (EE-021-2:2012)
Pembinaan Bangunan Residensi (BC-030-3:2013) 

Kesetiausahaan Pentadbiran
Pemasaran
Pengurusan Perniagaan
Pengurusan Peruncitan
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian 

Agroindustri Tanaman
Agroindustri Ternakan Poltri
Agroindustri Ternakan Ruminan
Perakaunan

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri

Bakeri dan Pastri
Kosmetologi
Pengajian Awal Kanak-kanak
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Operasi Pemesinan (MC-050-2:2012)
Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik (EE-021-2:2012)

MELAKA

Bakeri dan Pastri
Pemasaran
Pengurusan Perniagaan
Pengurusan Peruncitan
Seni Kulinari
Teknologi Pembinaan
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web 

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian 

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Elektrik – SLDN FMM
Pemesinan Industri – SLDN FMM

 1. Kejuruteraan Awam
 2. Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 3. Kejuruteraan Mekanikal
 4. Perdagangan
 5. Sains Pertanian

NEGERI SEMBILAN

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara 

Agroindustri Tanaman
Agroindustri Ternakan Poltri
Agroindustri Ternakan Ruminan
Akuakultur
Pemprosesan Makanan
Pengurusan Perniagaan
Senibina Landskap
Teknologi Mekanisasi Agro
Operasi Ladang Poltri (AF-071-3:2015)
Operasi Pengeluaran Tanaman (A016-001-3:2016)
Reka Bentuk Floral (HT-071-3:2014) 

Kosmetologi
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen 

Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Operasi Pemesinan (MC-050-2:2012) 

Kesetiausahaan Pentadbiran
Pengurusan Perniagaan
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik 

Pelancongan
Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian

 1. Kejuruteraan Awam
 2. Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 3. Kejuruteraan Mekanikal
 4. Perdagangan

PAHANG

Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa (EE-320-2:2012)

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemprosesan Kayu dan Kemasan
Operasi Pembuatan Perabot (RB-050-2:2012)

Agroindustri Tanaman
Agroindustri Ternakan Poltri
Agroindustri Ternakan Ruminan
Akuakultur
Bioteknologi Pemprosesan Makanan
Senibina Landskap
Teknologi Mekanisasi Agro

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Operasi Pemesinan (MC-050-2:2012)
Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik (EE-021-2:2012)

Kesetiausahaan Pentadbiran
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian

 1. Kejuruteraan Awam
 2. Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 3. Kejuruteraan Mekanikal
 4. Perdagangan

PERAK

Bakeri dan Pastri
Pengurusan Perniagaan
Seni Kulinari
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web

Pemasaran Teknologi Pembinaan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian

Kesetiausahaan Pentadbiran
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri
Operasi Pemesinan (MC-050-2:2012)

Bakeri dan Pastri
Kosmetologi
Pengajian Awal Kanak-kanak
Pengurusan Perniagaan
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik

Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Pemprosesan Kayu dan Kemasan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Kesetiausahaan Pentadbiran
Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Agroindustri Tanaman
Agroindustri Ternakan Poltri
Agroindustri Ternakan Ruminan
Akuakultur
Bioteknologi Pemprosesan Makanan
Senibina Landskap
Teknologi Mekanisasi Agro
Reka Bentuk Floral (HT-071-3:2014)

PERLIS

Kesetiausahaan Pentadbiran
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Kosmetologi
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik (EE-021-2:2012)

PULAU PINANG

Rekabentuk Grafik dan Media Cetak
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa (EE-320-2:2012)

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri

Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri

Kesetiausahaan Pentadbiran
Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Perakaunan
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Pembinaan
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian

 1. Kejuruteraan Awam
 2. Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 3. Kejuruteraan Mekanikal
 4. Perdagangan

SABAH

Pelancongan
Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa (EE-320-2:2012)

Bakeri dan Pastri
Kosmetologi
Pembuatan Pakaian Wanita (TA-011-2:2012) MBK
Pengajian Awal Kanak-kanak
Seni Kulinari
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Automotif – Servis Selepas Jualan (TP-300-2:2013)
Operasi Pembuatan Perabot (RB-050-2:2012) MBK
Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa (EE-320-2:2012)

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik (EE-021-2:2012)

Agroindustri Tanaman
Agroindustri Ternakan Poltri
Agroindustri Ternakan Ruminan
Akuakultur Pemprosesan Makanan
Perakaunan
Senibina Landskap
Teknologi Mekanisasi Agro
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian

Kesetiausahaan Pentadbiran
Pengurusan Perniagaan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Kimpalan Arka (Projek Link)

Pelancongan
Automotif – Servis Selepas Jualan (TP-300-2:2013)
Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa (EE-320-2:2012)
Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam (MC-024-3:2012)

Bakeri dan Pastri
Kosmetologi
Pengajian Awal Kanak-kanak
Perakaunan
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik (EE-021-2:2012)
Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam (MC-024-3:2012)

SARAWAK

Perakaunan
Seni Kulinari
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian

Kosmetologi
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Kimpalan Arka (Projek Link)

Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Pemesinan Industri

Kosmetologi
Pengurusan Perniagaan
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Pelancongan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Kimpalan Arka (Projek Link)

Bakeri dan Pastri
Kosmetologi
Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Seni Reka Fesyen
Teknologi Elektronik

 1. Kejuruteraan Awam
 2. Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 3. Kejuruteraan Mekanikal

SELANGOR

Kesetiausahaan Pentadbiran
Multimedia Kreatif Animasi
Pemasaran
Pengurusan Peruncitan
Perakaunan

Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Perkhidmatan Pembaikan – Kenderaan Ringan (G452-002-2:2018), Servis Diagnostik Kenderaan Ringan (G452-002-3:2018)

Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara Elektrik – SLDN FMM
Operasi Pemesinan (MC-050-2:2012)
Pembinaan Bangunan Residensi (BC-030-3:2013)
Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam (MC-024-3:2012)

Bakeri dan Pastri
Multimedia Kreatif Animasi
Pemasaran
Perakaunan
Seni Kulinari
Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web
Operasi Pembuatan Perabot (RB-050-2:2012)

Perakaunan
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Automotif
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian (IBM – Ptech)
Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web (IBM-Ptech)

Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian
Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web

Bakeri dan Pastri
Kosmetologi
Pengurusan Perniagaan
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Teknologi Elektrik
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian (IBM – Ptech)

TERENGGANU

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian

Kesetiausahaan
Pentadbiran Pengurusan
Perniagaan Seni Reka Fesyen
Teknologi Elektrik
Teknologi Kimpalan

Kesetiausahaan Pentadbiran
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

Bakeri dan Pastri
Kosmetologi
Seni Reka Fesyen

Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara

 1. Kejuruteraan Awam
 2. Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 3. Kejuruteraan Mekanikal
 4. Perdagangan

WP KUALA LUMPUR

Kosmetologi
Pengajian Awal Kanak-kanak
Seni Kulinari
Seni Reka Fesyen
Penyediaan dan Perkhidmatan Makanan Segera (HT-031-3:2016)

Perakaunan
Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pembinaan
Teknologi Pemesinan Industri
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
Pemesin Am

 1. Kejuruteraan Awam
 2. Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 3. Kejuruteraan Mekanikal
 4. Perdagangan

WP LABUAN

Teknologi Automotif
Teknologi Elektrik
Teknologi Elektronik
Teknologi Kimpalan
Teknologi Pemesinan Industri
Pembinaan Bangunan Residensi (BC-030-3:2013)