Sekolah Menengah Teknik

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK (SMT)

SMT merupakan sekolah menengah atas iaitu Tingkatan 4 dan 5 yang memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara.

Lokasi Sekolah Menengah Teknik di Malaysia

Aliran Teknikal Sekolah Menengah Teknik

Setelah menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pelajar berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat tertiari sama ada di institut pendidikan tinggi awam (IPTA) atau institut pendidikan tinggi swasta (IPTS) dalam pelbagai bidang khususnya kejuruteraan dan seterusnya menjadi tenaga profesional.

5 kursus teknikal yang ditawarkan:

– Kejuruteraan Awam
– Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
– Kejuruteraan Mekanikal
– Perdagangan
– Sains Pertanian

2 tahun pengajian:

i. Tingkatan 4
ii. Tingkatan 5
dan seterusnya akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Kurikulum di sekolah:

KSSM
(Kurikulum Standard Sekolah Menengah)

Mata Pelajaran

Kejuruteraan AwamKejuruteraan Elektrik dan ElektronikKejuruteraan MekanikalPerdaganganSains Pertanian
Pengajian Kejuruteraan AwamPengajian Kejuruteraan Elektrik & ElektronikPengajian Kejuruteraan MekanikalPrinsip PerakaunanBiologi
Lukisan KejuruteraanPengajian KeusahawananSains Pertanian
Fizik
Kimia
Matematik Tambahan
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sejarah
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Syarat Kemasukan

 1. Syarat Umum
  • Calon adalah Warganegara Malaysia;
  • Calon mesti murif Tingkatan Tiga (3) pada sesi akademik semasa memohon;
  • Calon mesti mendaftar dalam Modul Pengurusan Murid;
  • Calon mesti menduduki Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK);
  • Calon mesti menduduki Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi);
  • Calon sihat tubuh badan;
  • Calon mesti tiada sebarang kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang menghadkan, membataskan, dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali;
  • Calon mesti TIDAK RABUN WARNA / BUTA WARNA; dan
  • Calon mesti berminat dengan program yang dipohon.
 1. Syarat Khusus
  • Calon memperoleh sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan 4 (Pentaksiran Bilik Darjah – PBD) bagi mata pelajaran berikut:
   • Bahasa Melayu
   • Bahasa Inggeris
   • Matematik
   • Sains
   • Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer